På Ren Svenska 1965 Aftonbladet
Here we go again !
De va då de ! Självporträtt at age of 16
Kungliga Konstakademien Kungliga Musikaliska Akademien  Statens Kulturråd och Utbildningsdepartementet var involverade och många fler.
Here you can read in the Swedish Language what happen later 1975-76.
Moderna Museet
MODERNA MUSEET
TIME 1966
Att börja med....
Hansson&Karlsson
Back ground story of  MONUMENT
Click
Click Enlarge and read more
Interpretationer & Re-Interpretations of
MONUMENT 1968 and 2008
Pierre Restany
ATT LÄSA ORD
Click on all visual contents on this web page !
That's where you will find the main Gold Info !
TURE SJÖLANDER.COM
WATCH VIDEO !
WATCH VIDEO !
CLICK HERE AND WATCH TELEVISED VIDEO
Click here
AND WATCH THE TELEVISED ORIGINAL VIDEO
MONUMENT FROM 1967
1978            1982
1967
UTSTÄLLNING      INSTÄLLNING     INBJUDAN          UTBJUDAN
Amerikanska territorier under kontroll 2014 :
AUSTRALIA          SWEDEN
WATCH VIDEO !
contact 2013
The Pink Floyd Group in Stockholm October 1967
In Plain Swedish language 2014